ขอเชิญนักโอเวอร์คล็อกเข้าร่วมการแข่งขันโอเวอร์คล็อก GALAX GOC 2018 ในรอบ Worldwide Online Qualifie

กลับมาอีกครั้งสำหรับการแข่งขันโอเวอร์คล็อกรายการใหญ่ระดับโลก GALAX GOC 2018 เป็นประจำทุกปีทาง GALAX ได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2008 และปีนี้ครบ 10 ปี  สำหรับการแข่งขันในปีจะเริ่มการแข่งขันคัดเลือกเก็บคะแนนแบบออนไลน์ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2561 และรอบ Grand Final ในเดือนธันวาคม โดยในรอบคัดเลือกนักโอเวอร์คล็อกผู้เข้าแข่งขันจะพบการแข่งขันท้าทายทั้ง 5 Stage กับโปรแกรมการแข่งขันทั้งแบบ 2D และ 3D

สำหรับการแข่งขัน GALAX GOC 2018 รอบคัดเลือก Online Qualifier ทาง GALX ได้ร่วมกับเว็บไซต์ HWBOT ในกลุ่ม OC-ESPORTS by HWBOT โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้ด้วย

Contest Stage

 • Stage 1 : SuperPl 32m
 • Stage 2 : Memory Frequency
 • Stage 3 : GPUPl-1B
 • Stage 4 : 3DMark TimeSpy Extreme , GPU score only
 • Stage 5 : 3DMark TimeSpy , GPU Score only

ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงคะแนนการแข่งขันได้ที่ HWBOT GALAX GOC 2018 Contest page และ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 12 คน จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบ GALAX GOC 2018 Grand Final

***พิเศษในปีนี้แชมป์จากปี 2009 – 2017 ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย รวมเป็น 20 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Hardware Restriction

 • ใช้เฉพาะ Intel Core i7 – 8086K หรือต่ำกว่า แบบขายปลีกเท่านั้น
 • GALAX GeForce RTX 2080Ti HOF OC Lab Edition การ์ดจอใบเดียว แบบขายปลีกเท่านั้น
 • GALAX HOF OC Lab Edition DDR4 4600 CL19 แบบขายปลีกเท่านั้น
 • ใช้เฉพาะเมนบอร์ด Platform Z370 หรือ Z270
 • CPU และ Uncore Frequency ลิมิตที่ 6gb +/- 10 MHz
 • ไม่จำกัดการโอเวอร์คล็อก VGA , ระบบ Memory และ ชุดระบายความร้อน

***หมายเหตุ

 • ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ 3DMark Time Spy ในการ Tie Break ดู Memory Frequency ในการหาผู้ชนะ
 • คะแนนในแต่ละ BenchMark : จะได้คะแนนจากสูงสุดลงไปต่ำสุด ดังนี้ 50 , 48 , 46 , 44 , 42 , 40 , 38 , 36 , 34 , 32 , 30 , 28 คะแนนรวม BenchMark 5 Stage รวมกัน 250 คะแนน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >>> https://oc-esports.io/#!/round/galax_goc18_qualifier

 

รางวัล

 • ผู้ชนะคะแนนรวมทั้ง 12 คน จะได้รับตั่วไปแข่งขันในรอบ Grand Final ฟรีค่าที่พัก ค่าอาหาร และ ท่องเที่ยว
 • ผู้ชนะคะแนนรวมทั้ง 12 คน ได้รับสิทธิ์ Lucky Draw ของรางวัล
 • Intel new generation Core i9 CPU x2
 • GALAX GeForceRTX2080Ti HOF OC Lab Edition x1
 • GALAX HOF DDR4-4600 16GB Kit x2
 • GALAX HOF Links idol x5

 

Authorized Distributor:

 

 

 • Ascenti Resources Co., Ltd | ARC
 • Website: www.ascenti.co.th
 • Head office: 0-2961-7297