รีวิว ASUS RX 5500 XT DUAL 8GB OC Edition

VGA Temperature & Power Consumption.

ผลการทดสอบทางด้านอุณหภูมิของตัวกราฟิกการ์ดรุ่นนี้จัดว่าเย็นใช้ได้เลยนะครับ Idle อยุ่ที่ปรพมาณ 45c (Fan off 0dAB) และช่วง Full Load อยู่ที่เพียง 63c สูงสุดเท่านั้น

 

GPU : Idle

 

GPU : Full Load


Power Consumption.

: Idle

 

: VGA Full Load

และในส่วนของอัตราการบริโภคพลังงานนั้นก็จัดว่ากินไฟไม่เยอะมากเท่าไร โดยช่วง Full Load กินไฟสูงสุดที่ 240Watt ทั้งระบบครับ